Цени

За ваше улеснение, предлагаме стандатизирани ценови пакети и услугите, който включват те. Ако имате резлични от описаните идеи и изисквания, които включват допълнителни услуги, молим да се свържете с нас за конкретна оферта.

Пакет „Цветна магия в сватбения ден“

Пакет „Сватбен спектакъл“